Search
  • Khenda

Khenda Kullanım Alanı Örnekleri


●Montaj sırası atlanmasının tespiti ile montaj hatalarının önlenmesi

●Yarı-mamulün bitmiş ürün kasasına koyulmasının sonucu hataların önlenmesi

●Üretimde gerekli sayıda çalışanın bulunması tespiti ile üretim devamlılığının sağlanması

●Kaizen çalışmaları için manuel proses verilerinin elde edilmesi

●Hattın başına gitmeden canlı üretim izleme (Sanal Gemba yürüyüşü)

●Üretimin tüm geçmiş videolarına kolay ulaşım

●Doğru ve örnek üretimlerin videosunun operatörle paylaşımı ile hızlı operatör eğitimi

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Çevrim süresi verisiyle neler yapılabilir?

Üretim hattındaki darboğazların ve dengesizliklerin tespiti Üretim hattındaki darboğazların ve dengesizliklerin nereden kaynaklandığının tespiti Hangi istasyonlarda bu sorunların olduğunun tespiti Kaç