Search
  • Khenda

Çevrim süresi verisiyle neler yapılabilir?Üretim hattındaki darboğazların ve dengesizliklerin tespiti

Üretim hattındaki darboğazların ve dengesizliklerin nereden kaynaklandığının tespiti

Hangi istasyonlarda bu sorunların olduğunun tespiti

Kaç kişinin işe alınması gerektiğinin doğru hesaplanması

Kaç kişiyle ne kadar üretim yapılabileceğinin hesaplanması

Bir hattı iptal etme ya da ekleme ihtiyacının tespiti

Maliyetlerin doğru şekilde tahmin edilmesi

A/B testleri ile üretimdeki değişikliklerin sonuçlarının kısa sürede görülebilmesi

Üretimdeki durumun anlık olarak görülebilmesi ile yetişip yetişmeyeceğinin tespiti

5 views0 comments